Urteplugplanter-vand

Urteplugplanter  af hjemmehørende arter til vores fugtige enge og vandkanter. Planterne plantes direkte i jorden.

  • Anbefalet plantetæthed 8-10 planter/m².
  • Rodsystem 9 cm dybt och 4 cm i diameter.
  • Levereres i bakker á 40 planter.

Urteplugs plantes nemmest med planterør.

Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)

Urteplugplanter-vand