Myosotis scorpioides, Eng-forglemmigej

Eng-forglemmigej er en urt med sarte lyseblå blomster. Den vokser med udløbere.  Den trives på fugtig, næringsrig bund: våde enge, søbredder, grøfter m.v.

Eng-forglemmigej er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10214
Farve: Blå
Blomstring: Juli-august
Højde: 10-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone

Download

Planterings- & skötselanvisning