At skabe eng med urteplugplanter

Med et bredt sortiment af vilde urter af hjemmehørende arter kan en eng enkelt anlægges med urteplugplanter. Flexibiliteten er stor og artsvalget kan tilpasses og varieres udfra det aktuelle projekt.

 

Guide - Artsvalg til forskellige jordbundsforhold
VegTech dyrkning og produktion af planter

Anbefalet plantetæthed

  • Plante 15-20 stk urteplugplanter pr/m²
  • Plante  5-10 stk urteplugplanter prm² ved kombination med frø

Anvend planterør for rationel plantning af urteplugplanter!

Urteplugplanter