Dianthus deltoides, Bakke-nellike

Bakke-nellike er en rosa flerårig urt, som vokser og udbreder sig spredte tuer. Tuerne kan blive ganske store, hvis den trives på voksepladsen. Narturligt vokser den på tørre, sandede jorde på skrænter overdrev, strandenge og heder. Den foretrækker solåbne steder med lav vegetation. 

Bakke-nelliken tåler salt og passer derfor til trafiknære miljøer såsom p-pladser, rundkørsler og lignende. Men den passer også i bynære tørre enge.

Bakke-nellike er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred, 93 cm³ i jordvolumen.

Levering: April-oktober

Galium Verum - gulmåra 2
Galium Verum - gulmåra 2

Produktdata

Art nr: 2-10102
Farve: Rosa
Blomstring: Juni-august
Højde: 10-30 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Salttolerant, tuedannende

Download

Planterings- och skötselanvisning