Erosionssikring med naturlige produkter

Ved at inkoorperere planter i erosionssikringsprojekterne kan man skabe holdbare og smukke miljøer som modstår erosionens krafter og samtidig forbedrer miljøet for alle.

Staudemåtter
Holdbare skrænter med kokosnet

Erosionsbeskyttelse af skrænter og strandkanter

Erosion er en naturlig proces som kan true jordens stabilitet og være årsag til skader på skrænter og vandsider.

Ved at anvende et bredt udbud af planter kan erosionssikring udføres på en effektiv og samtidig estetisk tiltalende måde. Græs, urtero og andre jorddækkende planter binder jorden med sine rødder og hjælper til med at skabet et stabilt jordlag, der kan stå imod  f.eks. vand og jorderosion.

Udover planternes funktionelle rolle bidrager de også til at forskønne miljøet og øge dets biologiske mangfoldighed. Ved at skabe grønne og levende skrænter og vandkanter bliver området mere attraktivt for både mennesker og dyreliv.

I VegTech tilbyder vi et bredt udbud af produkter der kan anvendes til erosionsprojekter. Vort sortiment indeholder kokosmåtter kom kan kombineres sammen med udsåning af  engfrø, plantning af planter, eller færdige vegetationsmåtter. Vi har et udvalg af færdige engmåtter og heldækkende staudemåtter.