Vanding

Vanding er en god investering når der anlægges grønne tage. Vandet tilføres effektivt til rødderne i små doser uden vindafdrift og minimal fordampning.

I forhold til dine egne forventninger kan vanding hjælpe dig på vej, til et mere grønt og frodigt tag, især i længerevarende tørkeperioder.

Sedumtak artrikt Limhamn