Grønne tage & betondæk

Byplanlægning handler om klimattilpasset og bæredygtig byggeri, hvor regnvandshåndtering og økosystemtjenester er vigtige komponenter. Sundhedsmæssige byer kræver grønne løsninger som en naturlig del af byudviklingen for at fremme en bæredygtig by, bidrage til trivsel og håndtere klimaforandringer.

Grønne tage bidrager med flere økosystemtjenester såsom forsinkelse og reduktion af regnvand, reducerede støjniveauer og øget trivsel for byens beboere. At integrere grønne tage i byplanlægningen øger forudsætningerne for en rig plante- og dyreliv samt bidrager til en klimavenlig og bæredygtig by.

Vores velafprøvede løsninger til grønne tage passer til forskellige typer bygninger og tage. Produktionen foregår i egne plantager.

Broschyr Gröna tak
VegTech Biotoptage

Fordele ved grønne tage

Minsker afstrømning af regnvand

Forsinker og mindsker afstrømning af regnvand og aflaster derved byens regnvandshåndtering.

 

Miljøcertifiering

Grønne tage giver højere point i miljøcertificeringssystemerne.

Isolerende effekt

Beskytter bygningen mod opvarmn ing fra direkte solstråling.

Støjdæmpende

Bidrager til dæmpning af lydniveauet i urbane miljøer.

Biologisk mangfoldighed

Fremmer pollinerende insekter og skaber rum for biodiversitet.

Beskytter mod UV-stråler

Tagfladen beskyttes mod UV-lys hvilket giver en længere levetid.

VegTech Biotoptage

Gør stor nytte uden at tage plads i bymiljøet

Med vegetation på tagflader forsinkes og mindskes regnvandsafstrømningen. Byens klima forbedres, luften renses for partikler og støjen dæmpes i bymiljøet. I beregningsmodeller som LEED, BREEAM och grönytefaktor tildeles forskellige former af grønne tage høje point og er en vigtig del af de grønne byggeprojekter med høje krav til miljø mm.

I västra hamnen, Malmø er der høje krav til et holdbart byggeri. Grønytefaktoren anvendes her for at få et mål på hvor godt byggerierne integreres i byens miljø.

Billedet viser Biotoptaget på Koggen i Malmø  som  blev anlagt i 2014.

Sedumtak Jönköping

Grønne tage gør en forskel

Grønne tage fungerer også som en bariere mod den underliggende tagflade, som beskytter tagfladen mod solens skadelige UV-stråler. På varme sommerdage kan temperaturen på tagfladen halveres takket være vegetationen. Forskning viser at levetiden på tagfladen forlænge med op til 50%.

Bidrager til en mere jævn temperatur

Hvor effektivt grønne tage hjælper med at isolere bygningen, kommer an på upbygningens tykkelse og hvilken type af vegetation der anlægges. Selv tyndere sedumtage har en god evne til at isolere og give en god beskyttelse mode varmestråling i byggeriet. Det giver en mere jævn temperatur hen over døgnet hvilket forbedrer indemiljøet for dem der bor der.

Sedumtak Södersjukhuset

Vegetation dæmper støj

Støj kan være et problem i de fortættede byer. Grønne tage fungerer som støjdæmpere, der hvor lyd reflekteres mellem bygninger.

F.eks.: Indflyvning fra flyveplads går lige over Sødersjukhuset på Sødermalm. Den vegetationsklædte tagflade fungerer som en lydabsorbent til forskel fra den tidligere tagpapflade. 

Grønne tagsystemer

Sedumtag

Tørengstag

Biotoptag

Grønne gårdmiljøer

Vegtech monterar sedumtak

Entreprenørtjenester

Vi udfør entrepriseydelser til professionelle aktører og vi vejleder hele processen fra levering til færdigmonteret tagvegetation. Vore montører udfører tagvegetation på såvel store som mindre tage rundt om i Norden. Tagmontage fra VegTech udføres med garanti.