Flydende bredmåtter gør vandbehandling mere effektiv

Flydende bredmåtter skaber forudsætningerne for de samme rensningsprocesser som i konventionelle vådområder. Produktet er brugt  i søer, perkolatdamme og afløbsvand.

Flydende bredmåtter består af to komponenter, en flydende ramme og vandplanter.

Planternes rødder vokser igennem både kokoslaget og krølnettet og danner et såkaldt rodgardin, hvor der foregår et godt miljø for vandrensende mikroorganismer og renser effektivt vandet ved både sedimentation, mikrobiel nedbrydning og planteoptag af næringsstoffer fra vandet.

Vandrensning med Flydende bredmåtter
  • Rødderne vokser gennem måtten og skaber et perfekt miljø for mikroorganismer i rodgardinet.
  • Reducerer risikoen for alger
  • Danner beskyttede biotoper for jordrugende vandfugle
Flytande våtmark anlagt vid utlopp i Kalmar innerstad