Rodbeskyttende folie

Rodbeskyttelse på tag er vigtigt for at forhindre rodgennemtrængning samt forlænge tagets levetid og bebeholde estetikken ved opbygningen af vegetation på tag.

Rotskydd 80 som används till Gröna tak som skyddar för rotintrång