Erosionsbeskyttelse med Kokosnet

Kokosnet forankres enkelt med træpløkke i skrænter eller andre udsatte jordpartier. Ofte kombineres kokosnet med vegetation, f.eks. frø eller planter. Nettet hjælper med at beskytte jorden mod erosion under etablering af planterne. Når planterne har etableret sig armerer de jorden med sine rødder.


Hvorfor kokosnet?

  • Kokosnet beskytter mod rindende vand og vinderosion i skrænter inden vegetationen er fuldt etableret.
  • Kokosnettet skaber et bedre mikroklima og beskytter frøene mod udtørring under etaberingsfasen.
  • Nettet giver i sig selv en effektiv erosionsbeskyttelse og støtter der hvor planterne har svært ved at etablere sig.
  • Kan benyttes både på jord-og i vandmiljøer.
Kokosnät och växtmattor förankras med träspik.