VegTechs løsninger og grønne produkter

VegTech tilbyder naturbaserede vegetationssystemer til rensning og tilbagehold af regnvand i både by og landskab. Vore systemløsninger anvendes f.eks. til grønne tage, sedumtag, enge, regnvandsbassiner, søer og mere derimellem. Produktionen af planter sker på egne arealer i Småland i Sverige med fortrinsvis planter af hjemmehørende arter.

VegTech sedumodling

Vore løsninger skaber grønne byer

Godt også i byen

Vegetationssystemer tilbageholder og mindsker afløb af regnvand til byens kloaksystem.

Bedre luft og klima

Planter renser luften ved at optage kuldioxid og andre luftbårne forureninger fra luften.

Velafprøvede produkter

En varieret og velafprøvet vegetation giver en god bund for en lang og holdbar livslængde i forskellige byggerier.

Planter reducerer støj

Vegetation har en naturlig støjdæmpende effekt og bidrager til et forbedret lydmiljø samt skaber et smukt miljø.

Biologisk mangfoldighed

Det er afgørende at fremme plantvæksten for at forfordele pollinatorer og bevare dyrelivet.

En grønnere by giver raskere indbyggere

Udsigt over grønne blomstrende områder giver os mennesker en betydelig merværdi. Grønne miljøer har en stærk positiv påvirkning på rehabilitering og den almene sundhed.

Levande och grönare städer med VegTech

Sammen skaber vi levende og grønnere byer.
VegTechs plantesystemer kan overføres til mange typer af arealer i planlægningen af den grønne by.