Maxipluggplanter

Skræddersy din vandvegetation. Maxiplugplanterne er vandplanter som er dyrket i naturfibre og har et veludviklet rodsystem, hvilket gør dem til robuste planter allerede ved levering. De plantes direkte i forberedt jord eller kiles ned mellem sten, singels, makadam eller grusmateriale i vandmiljøet.

  • Stor og robust rodklump. ca. 1 liter, giver hurtig etablering på voksestedet
  • Dyrkes i naturfibre og avgiver ikke næring til vandet
  • Enkelt af plante i grov grus, makadam eller jord
  • Plantes med 2-5 stk planter/m²

 

Maxipluggplanta

Anbefalet plantetæthed:

  • 2 stk planter/m² ved etablering af kraftigt voksende
    arter som tagrør, rørgræs etc.
  • 3-5 planter/m² ved etablering med øvrige arter.

Vejledning »

Maxiplugplanter