Typha latifolia, Bredbladet dunhammer

Bredbladet dunhammer er en høj græs, med 8-25 mm brede blade. Den kan blive op til 2 meter og vokser i grupper. Blomsterne sidder i toppen og som en tæt cylindrisk kolbe, som gør den let at genkende.  Den vokser i ret næringsrige, nogenlunde klarvandede søer og åer. Den har en kraftfuld voksemåde og etablerer sig hurtigt på ny vokseplads. Bredbladet dunhammer spredes ofte med frø til nyetablerede søer mm. Den nederste del af stængelkernen kan spises.

Bredbladet dunhammer er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 2 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10850
Farve: Blågrøn
Blomstring: Juli-august
Højde: 100-200 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand, gruppedannende

Download

Plante- og plejevejledning