Biotoptag

Begrønning som giver merværdi 

Når byer fortættes mindskes naturområder og levesteder for flora og fauna. Når der bygges hvor dyr og planter tidligere har haft sine naturlige habitater på ruderater, byggegrunde og mindre intensivt brugte grønne områder, leder det ofte til en udfordring, for den lokale biologiske mangfoldighed.

Et biotoptag udformes og fungerer som et levende miljø for at fremme vækster og dyr, samt genskabe deres oprindelige livsmiljø på taget. Med vores velafprøvede systemopbygninger og brede udvalg af urteplugplanter af hjemmehørende arter, kan der skabes forskellige biotoper. For at skabe egnede miljøer kan man komplettere med stenbunker, dødt ved og f.eks. insekthoteller.

 


Produktfordele

  • Fremmer biologisk mangfoldighed
  • Bidrager med bedre livsvilkår for beboerne
  • Mindsker afstrømning af regnvand med 50-60%
  • Arealet kan frit formes efter tagets forudsætninger
  • Eget valg af planter
  • Velafprøvede produkter med lav vægt
VegTech Biotoptage
Gåsört örtpluggplanta

Designmuligheder med valg af egne planter

Ved at vælge planter som normalt vokser i miljøet nær ved biotoptaget giver det plads til flere planter og dyr.

VegTeh dyrker flere forskellige hjemmehørende arter af urteplugplanter som passer på biotoptage.

Opbygninger og produkter

Uppbyggnad av VegTech biotoptak

Biotoptagsopbygning

Anbefales til taghældning 0-5°

1. VegTech urteplugplanter
2. Tagjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND ND 220
5. Rodbeskyttelsesfolie
____________________________

Vægt vandmættet: 180-250 kg/m²
Vandholdende evne: >100 l/m²
Byggehøjde: 170-210 mm

Biotopptak uppbyggnad med produkter

Sådan kan det se ud når man anlægger et biotoptag. Opbygning med velafprøvede produkter.

Montage biotoptak Koggen

Entrepriseydelser

Vi udfør entrepriseydelser til professionelle aktører og vi vejleder hele processen fra levering til færdigmonteret tagvegetation. Vore montører udfører tagvegetation på såvel store som mindre tage rundt om i Norden.