Engfrøblandinger

Anlæg eng med frø af hjemmehørende arter, for at få et blomstrende areal og for at øge den bioloiske mangfoldighed. Frøene er produceret på arealer i Sverige, på et areal der ligger på højde med Hobro. Der findes engfrøblandinger til de fleste jordtyper.

  • Kombinér med urteplugplanter for en hurtigere etablering, de fleste arter i engen er flerårige og begynder at blomstre to sæsoner efter udsåning.
  • Kombinér engfrø med blomsterengfrø (1-årige arter) for at få en blomstring allerede det første år.
ÄNG sådd på Medevi säteri