Iris pseudacorus, Gul iris

Gul iris blomstrer med smukke gule blomster i juni-juli. Gul iris trives på flere forskellige biotoper og etablerer sig ofte let i næringsrige sumpe, våde enge og på lavt vand i rørsumpe.

Gul iris er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

gul svärdslilja Iris pseudacorus
Iris pseudacorus - gul svärdslilja
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
gul svärdslilja Iris pseudacorus
Iris pseudacorus - gul svärdslilja
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10823
Farve: Gul
Blomstring: Juni-juli
Højde: 50-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, Stillestående vand gruppedannende

Download

Plante- og plejevejledning