Juncus articulatus, Glanskapslet siv

Glanskapslet siv er en flerårig siv med i reglen ret kort krybende jordstængel, og som undertiden kan fremstå næsten tueformet med grønne blade og mørkebrune blomsteraks. Glanskapslet siv trives på åben fugtig til våd næringsfattig jord f.eks. ved søbredder.

Glanskapslet siv er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Juncus articulatus, Ryltåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Juncus articulatus, Ryltåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10824
Farve: Brungrøn (siv)
Blomstring: Juli-august
Højde: 30-70 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning