Eriophorum angustifolium, Smalbladet kæruld

Smalbladet kæruld er en dekorativ art med sine aks der er samlede i bomuldklynger i toppen af stråene. Smalbladet kræuld trives på våd og næringsfattig jorde. I naturen vokser den i moser, strande fugtenge, sumpområder og grøfter. Arten spreder sig med underjordiske udløbere.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste måde, er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Eriophorum angustifolium Ängsull
Ängsull odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10817
Farve: Grøn (halvgræs), hvide frøstande
Blomstring: April-juli
Højde: 20-60 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning