Alisma plantago-aquatica, Vejbred-skeblad

Vejbred-skeblad er en højtvoksende urt med små hvide blomster en i pyramideformed blomstersamling. Blomsterstilkene sidder i kranse rundt om stilken. Arten trives på lavt næringsrigt ferskvand, f.eks. i søer og åer, også på sumpet grund uden vandspejl.

For at planterne skal trive og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10800
Farve: Hvid
Blomstring: Juni-september
Højde: 20-100 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand, gruppedannende

Download

Plante- og plejevejledning