Schoenoplectus tabernaemontanii, Blågrøn kogleaks

Blågrøn kogleaks blågrøn bestanddannende halvgræs der gerne vokser i ler. Den trives i brakvand f.eks. i strandenge, strandrørsumpe ved samme søer og i grøfter – også med en vis saltpåvirkning, hvilket gør den velegnet til rodzoneanlæg.

Blågrøn kogleaks er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

  • 3-5 planter/m²

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Blåsäv
Blåsäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Blåsäv
Blåsäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10843
Farve: Blå-grøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-august
Højde: 50-200 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand, dybt vand, havstrand

Download

Plante- og plejevejledning