Juncus effusus, Lyse-siv

Lyse-siv er en pionerplante og dukker ofte op af sig selv, f.eks. på nyanlagte vådarealer. Den trives på lidt fugtig bund på enge, ved søbredder, brakmarker, der ligger hen i flere år, etc. Den vokser både på næringsrig og næringsfattig bund.

Navnet Lyse-siv hentyder til, at stængelmarven kan pilles ud i lange stykker og har været brugt som lysevæger i gamle dage.

Lyse-siv er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Levering: April-oktober

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Juncus effusus-veketåg
Juncus effusus - veketåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Juncus effusus-veketåg
Juncus effusus - veketåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10826
Farve: Grøn (siv)
Blomstring: Juni-august
Højde: 40-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone gruppedannende

Download

Plante- og plejevejledning