Ranunculus lingua, Langbladet ranunkel

Langbladet ranunkel er en stor og kraftig ranunkel, den har vandrette jordstængler med udløbere og stilkene lodrette kan blive op til 1,5 m høje. Blomsten er gyldengul og kan blive op til 4,5 cm i diameter. Den vokser gerne på næringsrig og helst strømmende vand. Trives på fugtige steder i enge, moser, grøfter, åer og søer. I dybere vand udvikler den små flydeblade.

Langbladet ranunkel er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Sjöranunkel
Sjöranunkel
sjöranunkel
Sjöranunkel
Sjöranunkel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Sjöranunkel
Sjöranunkel
sjöranunkel
Sjöranunkel
Sjöranunkel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10840
Farve: Gul
Blomstring: Juli-august
Højde: 50-150 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, stillestående vand

Download

Plante- og plejevejledning