Carex acuta, Nikkende star

Nikkende star er en halvgræs med mørkegrønne ofte hængnede blade og gulbrune han- og hunaks, hunakset er ofte hængende. En dekorativ halvgræs som trives i våd næringsrig lerjord f.eks. i søer overrislingsarealer og grøfter.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden.

Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Carex acuta - vasstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex acuta - vasstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10806
Farve: Mørkegrøn
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning