Butomus umbellatus, Brydelys

Brydelys er en dekorativ art med lange, spidse blade. Den udgør en smukt indslag i vandplantefloraen. Blomsterstilkene sidder i toppen, samlede i en blomsterskærm, med flere små hvid-rosa blomster. Brudelys forekommer naturligt på mudrede bunde og i næringsrig vand f.eks. i søer kanaler og åer. Brudelys kan ændre udseende alt efter om den vokser på lavt eller dybt vand.

Brudelys er hjemmehørende.

For at planterne skal trive og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Butomus umbellatus - Blomvass
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10802
Farve: Hvidrosa
Blomstring: Juni-august
Højde: 40-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand

Download

Plante- og plejevejledning