Carex riparia, Tykakset Star

Tykakset Star  er en af vore største stararter som vokser på våd til fugtig, leret og gerne næringsrig jord. Arten vokster naturligt ved søer, vådmarker, og i grøfter.

Tykakset-star er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Carex riparia - jättestarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex riparia - jättestarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10853
Farve: Grøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 50-150 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning