Lysimachia vulgaris, Alm. fredløs

Alm. fredløs er en dekorativ urt med solgule blomster. den trives på fugtig og noget næringsrig jord. Den vokser på fugtig jordbund i skove, moser og sumpe samt ved sø- og åbredder. Fredløs spreder sig med lange udløbere.

Almindelig fredløs er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört
Lysimachia vulgaris, Videört

Produktdata

Art nr: 2-10830
Farve: Gul
Blomstring: Juni-juli
Højde: 50-140 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, strandareal

Download

Plante- og plejevejledning