Caltha palustris, Engkabbeleje

Engkabbeleje er en tidligt blomstrende fugtengsplante. Den har store mørkegrønne hjerteformede blade og mørkt guldgule blomster. Engkabeleje trives på fugtig til sumpet næringsrig jord og vokser naturligt i våde enge, ellesumpe m.v.

Engkabbeleje er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste måde, er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Caltha palustris Kabbleka
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10805
Farve: Gul
Blomstring: April-juni
Højde: 10-40 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning