Juncus conglomeratus, Knop-siv

Knop-siv er en art med grågrønne til mørkegrønne blade. Den trives på fugtig til våd næringsfattig jord.  Den vokser i moser, enge, grøfter, klitlavninger og i skovlysninger.

Knop-siv er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Levering: April-oktober

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

 

knappsäv odlas av VegTech
Juncus conglomeratus - knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
knappsäv odlas av VegTech
Juncus conglomeratus - knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus, knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10825
Farve: Mørkegrøn (siv)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning