Eleocharis palustris, Alm. sumpstrå

Alm. sumpstrå har faste mørkegrønne strå med brunt aks i toppen. Arten er normalt lavtvoksende og trives på mager lysåbne fugtigt til vådt terræn, f.eks. fugtenge, grøfter, kær og søer. Den spreder sig med jordstængler.  Planten er helt eller delvis vintergrøn.

Almindelig sumpstrå er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste måde, er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

knappsäv odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
knappsäv odlas av VegTech
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10816
Farve: Mørkegrøn (halvgræs)
Blomstring: Juli-august
Højde: 10-60 cm
Spredning: Hele landet
Placering: Sumpzone, stillestående vand

Download

Plante- og plejevejledning