Carex paniculata, Top-star

Top-star en halvgræs med mørkegrønne blade som vokser i store og kraftige tuer. den bliver mellem 50-100 cm høj. Tuerne kan blive op til 50 år gamle eller mere. Den trives i fugtig terræn på enge ellesumpe m.v.

Top-star er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

 

Carex paniculata - vippstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex paniculata - vippstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10812
Farve: Mørkegrøn (halvgræs)
Blomstring: Maj-juni
Højde: 50-100 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning