Carex panicea, Hirse-star

Hirse-star er en halvgræs med blågrønne blade på begge sider, med strå som er trekantede og blågrønne.  Den trives på fugtig og næringsfattig jord. F.eks. ugødede græsmarker, moser, ferskvandsstrande eller heder.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Carex panicea - Hirsstarr
Carex panicea, hirsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex panicea - Hirsstarr
Carex panicea, hirsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10811
Farve: Blågrøn (halvgræs)
Blomstring: Maj-juli
Højde: 15-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone

Download

Plante- og plejevejledning