Scirpus sylvaticus, Skov-kogleaks

Skov-kogleaks  er en kraftig halvgræs med en lysegrøn farve og bredde blade med rigt forgrenede aks samlet  i toppen. Skov-kogleaks trives på fugtige enge, skove og skovmoser.

Skov-kogleaks er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at plante planterne på ret niveau i forhold til middelvandstanden. Se plante- og plejevejledning.

Anbefalet plantetæthed: 3-5 planter/m².

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Scirpus sylvaticus - Skogssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Scirpus sylvaticus - Skogssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10844
Farve: Lysegrøn (halvgræs)
Blomstring: Juni-juli
Højde: 30-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone

Download

Plante- og plejevejledning