Phragmites australis, Tagrør

Tagrør er Nordens største græs og kan blive op til 5 meter høj. Den gror ved og i ferskvand og også i brakvand med en vis saltholdighed, dog ikke mod Nordsøen. Den er almindelig på fugtig-våd jord, gerne næringsrig,  hvor grundvand står højt. Arten breder sig med udløbere og kan  Arten förökar sig vegetativt kan danne store bestande. 

Tagrør er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed

  • 2 stk planter/m² ved etablering af hurtigtvoksende arter

Rodvolumen på ca 1 liter, højde 12 cm.

Levering: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10837
Farve: Grøn (græs)
Blomstring: August- september
Højde: 100-400 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Fugtzone, sumpzone, Stillestående vand, dybt vand, gruppedannende, havstrand

Download

Plante- og plejevejledning