Lad engen flytte op på taget!

VegTechs Tørengstag forsinker og optager regnvand og letter derved byens regnvandshåndtering.  Engmåtterne som dyrkes indeholder ca. 20 arter med forskellige stenurter, urter og tørketålende græsser. VegTechs system og opbygning opfylder høje krav til sikker dræn og lang levetid.

Alt efter årstid og geografisk placering kommer engtagets udseende og egenskabet til at variere og tilpasse sig til lokaliteten og det lokale klima. Taget fremmer bioloisk mangfoldighed og bidrager til et rart bebygget miljø.

 

Hvorfor et Tørengstag?

  • Hurtig etablering med præfabrikeret tørengsmåtte
  • Artmix som tilpasser sig efter lokale forhold
  • Høj biodiversitet til glæde for insekter og mennesker
  • Lokal håndtering af regnvand
  • Giver point i miljøcertificeringer
Tøreng på skure skibbroen
Torräng på tak

Med god planlægning af vegetation kan den biologiske mangfoldighed øges og afstemmes med den lokale flora og fauna. Grønne levende miljøer påvirker os mennesker positivt og bidrager til rekreation, ro og økologiske systemer.


Et tykkere vegetationslag øger optaget af vand

Tagjordens tykkelse har en direkte påvirkning på hvordan planterne etablerer sig.
Hvis konstruktionen tillader det kan plantebeddet tykkelse øges med mere substrat, så opbygningen får en højere vandholdende evne og planternes rodsystem får mere plads til at voks og udvikle sig.

VegTech Tørengstag er en velprøvet løsning hvor materiale og opbygning opfylder høje krav til sikker dræn og lang levetid.

Opbygninger & produkter

Uppbyggnad_Torräng_0-5

Opbygning Tørengstag 0-5 grader

Anbefalet taghældning 0-5°

1. VegTech Tørengsmåtte ca 30 mm
2. VegTech tagjord 40-70 mm
3. Vandholdende stenuld Grodan TT 40 mm
4. Dræn ND 220 12,5 mm
5. Rodbeskyttelsesfolie 80 0,8 mm
____________________________

Vægt vandmættet: 130-190 kg/m²
Vandholdende evne: 65-100 l/m²
Byggehøjde: 120-150 mm

 

 

Uppbyggnad_Torräng_5-14

Tørengstag 5-14

Anbefalet taghældning 5-14°

1. VegTech Tørengsmåtte  ca 30 mm
2. VegTech tagjord mindst 40-70 mm
3. Vandholdende stenuld Grodan TT  40 mm
4. Rodbeskyttelsesfolie 0,8 mm
____________________________

Vægt vandmættet: 130-190 kg/m²
Vandholdende evne: 65-100 l/m²
Byggehøjde: 110-140 mm

 

 

Montage av Torrängstak

Entrepriser

Vi udfør entrepriseydelser til professionelle aktører og vi vejleder hele processen fra levering til færdigmonteret tagvegetation. Vore montører udfører tagvegetation på såvel store som mindre tage rundt om i Norden. Tagmontage fra VegTech udføres med garanti.