Sand- og jorderosion

Sanderosion er en bestandig udfordring lang kysterne. Det truer både kystnære bebyggelser, infrastruktur og økosystemerne. Bølger, vind og storme er nogen af de faktorer som skaber denne erosionsprocess. Med et foranderligt klima og stigende havniveauer er det nødvendigt at finde effektive løsninger for at beskytte kysterne i fremtiden.

En effektiv metode for at bekæmpe sand- og jorderosion er ved at plante forskellige planter for at modvirke processen. Ved at etablere vegetation i strandarealet skabes et netværk af rødder og planterne hjælper således med at forankre sand og jord og derved mindske erosionen. Planter som vokser i sandklitter og saltudsatte miljøer som sandhjelme, buske og træer spiller en afgørende rolle ved at stabillisere sandklitter og binde jorden og sandet og derved mindske påvirkningen fra bølger og strømmende vand.

I mange projekter arbejder man med hjemmehørende arter som vokser naturligt langs vore kyster og i klitter. I VegTech dyrker vi en del af mest alminde arter der hører til i strandzonen som urteplug- og maxiplugplanter.

Strandråg och sandrör från Veg Tech

Produkter

Strandråg

Strandråg

Ammophila arenaria - Sandrör

Ammophila arenaria – Sandrör odlad av Veg Tech

Carex arenaria - sandstarr

Carex arenaria – sandstarr

Kokosnät och växtmattor förankras med träspik.

Kokosnät