Værdifulde enge

Enge udgør værdifulde økosystemer i landskabet og huser en mangfoldighed af planter, svampe, insekter og andre dyr. Engvegetationen er desuden afgørende for bier, humlebier og sommerfugle ved at forsørge dem med pollen og nektar. Gennem de sidste århundereder har engarealerne mindskets kraftigt i vores landskab grundet måden som landbruget har udviklet sig på, samt den øgede urbanisering.  Ved at genindføre disse arealer, bidrager vi til, at bevare insektpopulationer, samtidig med vi skaber naturlige miljøer for mennesker at leve i.

Äng i slänt
Ängsfrö finns hos Veg Tech

At skabe engarealer

Enge til forskellige voksepladser og miljøer

Mulighederne for at skabe engarealer er nærmest ubegrænsede. De kan etableres i forskellige typer af miljøer og på forskellige jorder, alt fra tørre til våde arealer. Enge kan anlægges f.eks. i parker, vejskrænter, LAR-bede og vådarealer. Engvegetationen kan omfatte store områder i infrastrukturprojekter eller udgøre mindre indslag i bymiljøer.

Engvegetationen bidrager med

  • Mennesker trives i naturlige grønne miljøer.
  • Enge som slås en gang om året er klimasmarte arealer sammenholdt med klippede græsarealer.
  • Fremmer biologiske mangfoldighed og giver pollen og nektar til vores pollinerende insekter.

Engvegetation kan anlægges med færdig engmåtte, plantning af urteplugplanter eller med frø. Alle tre metoder kan også kombinere. Hvilken metode man vælger kommer an på forudsætninger på stedet og hvordan det aktuelle projekt er udformet.