Taghaver og planter på betondæk

Ved at skabe holdbare løsninger i grønne gårde og på tage er det vigtigt med den korrekte opbygning. Det indebærer bl.a. rodbeskyttelse, dræn og nøje udvalgt vegetion på rette sted. Gennem planlægning og det rigtige plantevalg opnås et holdbart og klimasmart resultat.

Hvorfor taghaver og beplantede betondæk?

  • Mindre afløb af regnvangd
  • Grønne uderum – påvirker helbredet positivt
  • Fremmer bioloisk mangfoldighed
  • Mulighed for at designe arealer med egne plantevalg
  • En grøn investering øger værdien på boligen
Biotoptage
Takträdgård uteplats

Begrønning af gårdmiljøer

Det er vigtigt tage hensyn til hele et byggeprojekts forudsætninger. Konstruktion og plantevalg er ekstra vigtigt for at skabe en holdbar, langsigtet og mindre plejekrævende løsning. Det er forskellige planter der passer på henholdsvis solrige, vindudsatte tage og andre planter til skyggefulde områder.  Ved at bruge hjemmehørende arter er det muligt at skabe naturlige levesteder.

Taghaver og begrønnede betondæk kan ikke helt erstatte et naturligt grønt område i jordniveau. Men med nøje planlægning og kreativitet kan der skabes frodige miljøer der fremmer rekreation, biologisk mangfoldighed og naturlig håndtering af regnvand.

 

 

Opbygninger og produkter

Græs- og engarealer

1. Engmåtte
2. Tagjord
3. Grodan® PP 100/40 (1-2 plader)
4. ND 220
5. Rodbeskyttelsesfolie

_________________________

Byggehøjde: 200-250 mm
Vandholdende evne: ca 140-170 l/m²
Vægt vandmættet: ca 250-290 kg/m²

Staudemåtter
1. Staudemåtter
2. Tagjord
3. Grodan® PP 100/40 1-2 plader. (Er afhængig af plantevalg og krav til vandholdende evne.)
4. ND 220
5. Rodbeskyttelsesfolie
_________________________

Byggehøjde: 250-300 mm
Vandholdende evne: ca 170-210 l/m²
Vægt vandmættet: ca 320-350 kg/m²

 

Mindre buske og staudemåtter

1. Tagjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 plader. (Er afhængig af plantevalg og krav til vandholdende evne.)
3. ND 220
4. Rodbeskyttelsesfolie

_________________________

Byggehøjde: 340-380 mm
Vandholdende evne: ca 240-280 l/m²
Vægt vandmættet: ca 430-470 kg/m²

Uppbyggnad på tak när träd planteras

Mindre træer og buske

1. Tagjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 plader. (Er afhængig af plantevalg og krav til vandholdende evne.)

3. ND 220
4. Rodbeskyttelsesfolie

_________________________

Byggehøjde: 540-580 mm
Vandholdende evne: ca 380-420 l/m²
Vægt vandmættet: ca 710-750 kg/m²

Uppbyggnad med Duckbill FOS på bjälklag

Duckbill træforankring

1. Træforankring Duckbill
2. Tagjord
3. Grodan® PP 100/40 2-3 plader. (Er afhængig af plantevalg og krav til vandholdende evne.)
4. ND 220
5. Rodbeskyttelsesfolie

_________________________

Byggehøjde: 340-380 mm
Vandholdende evne: ca 240-280 l/m²
Vægt vandmættet: ca 430-470 kg/m²

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Hårde overflader

1. T ex. fliser
(iht leverandørens vejledning)
2. Bærelag, afregningssand
3.
A. Personlast: ND 220, Trykstyrke 700 kN/m²
B: Biltrafik: ND 620, Trykstyrke 900 kN/m²
C: Tung trafik: ND 620hd, Trykstyrke 1200 kN/m²

Tilslutning ved tagbrønde

1. Tagjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 plader. (Er afhængig af plantevalg og krav til vandholdende evne.)
3. ND 220
4. Rodbeskyttelsesfolie

Gardliner kantskinner mellem forskellige arealer

1. Tagjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 plader. (Er afhængig af plantevalg og krav til vandholdende evne.)
3. ND 220
4. Rodbeskyttelsesfolie

Foajen takträdgård

Projekteringsunderlag

Montage og pleje

Rodbeskyttelsesfolie »
Dræn ND 220/620 »
Træforankring Duckbill »

Øvrigt
Broschyr Gröna tak »
Miljöpolicy »

Montage biotoptak Koggen

Entrepriseydelser

Vi udfør entrepriseydelser til professionelle aktører og vi vejleder hele processen fra levering til færdigmonteret tagvegetation. Vore montører udfører tagvegetation på såvel store som mindre tage rundt om i Norden. Tagmontage fra VegTech udføres med garanti.

 

Vi hjæper med montage med egne uddannede montører.