Vegetation til trafikmiljøer

Ved at prioritere planter frem for hårde overflader rundt om i trafikmiljøer, bidrager man ikke bare til en estetisk forskønnelse men etabelerer desuden et rensende areal for regnvand. Trafikmiljøer udsættes dog ofte for en voldsom kombination af intensivt sollys, mangel på vand og eksponering for vejsalt. Det stiller store krav til det rette vegetationsvalg og kun det mest robuste arter passer hertil. Ved P-pladser, vejkanter og rundkørsler i trafikerede områder kan adgangen for pleje desuden være en udfordring, hvilket også er vigtigt at tage hensyn til allerede i designfasen.

 

I VegTech har vi udviklet løsninger som kan bruges til de strenge krav der er i trafikmiljøer. Vælg vores produkter for en sikker etablering i projektet!

Guide - Artval för trafikmiljöer
Torräng i trafikmiljö