Planterne gør arbejdet

I nye byggerier anvendes mange forskellige grøn-blå løsninger for at klimatilpasse vores byer. Områderne anlægges eller tilpasses ofte med den hensigt at kunne forsinke, rense og håndtere regnvandet. F.eks. for at håndtere regnvand kan der anlægges LAR-bassiner, overrislingsarealer eller regnvandssøer. Robuste planter der er tilpasset forholdene er vigtige for at det kan lykkes i disse systemer.

Ud over planters funktion af vandhåndtering har de også en nøglerolle, ved at fremme insekter såsom bier, humlebier og sommerfugle og derigennem bidrage til biologisk mangfoldighed. Ved at anlægge en blomstrende strandkant påvirkes endogså menneskers velbefindende og bidrager til attraktive miljøer for indbyggerne i området.

VegTech tilbyder et bredt udbud af hjemmehørende planter der trive i vand- og fugtige miljøer. Valget af arter tilpasses de specielle forudsætninger for det enkelte projekt.

Dagvattendamm

Produkter

Fugteng

Fugteng til fugtige og våde jorde

Maxiplugplanter

Maxipluggplanta

Maxiplugplanter i større format

Bredmåtter & bredrulle

Strandmatta Lidingö

Færdigetablerede bredmåtter og bredruller med vandplanter.

Montage av strandmattor Barkabystaden

Vandrensning hvad bidrager planterne med?

  • Bremser og fordeler vandet jævnt i søen
  • Optag af næringsstoffer og tungmetaller
  • Indkapsler sediment
  • Skaber levesteder båder under og over vandspejlet
  • Skygger og mindsker algevækst
  • Mindsker erosion og holder på underlaget