Sedumtag

I mere end tredive år har VegTech monteret sedumtage rundt om i hele Norden på forskellige typer af byggerier. VegTech Sedumtag indeholder et mix af stenurter der er tilpasset det nordiske klima. Farve og udseende påvirkes af bl.a. alder, årstid, placering, udformning på taget og vejret. VegTech Sedummåtte indeholder biokul som har jordforbedrende egenskaber i vegetationslaget som er ekstra vigtige for vegetationen i urbane miljøer.  Vore velafprøvede system bidrager med naturlig vandhåndtering og giver en grønnere by. Produktion er på egne arealer.

 

Hvorfor vælge Sedumtag?

  • Optager og mindsker afløb af regnvand
  • Forlænger tagets levetid ved at beskytte mod UV-stråler
  • Isolerer og jævner indetemperaturer
  • Fremmer biologisk mangfoldighed
  • Biokul i vegetationslaget er win-win for klima og jord
Sedumtak artrikt Limhamn

Opbygninger & produkter

 

Uppbyggnad_Sedumtak_1-27

Veg Tech Sedumtag 1-27

Anbefalet til taghældning  1-27°

 

1. VegTech sedummåtte ca 30 mm
2. VT-filt 10 mm
3. Xerodræn VT17 (ved behov) 17 mm

_________________________

Byggehøjde: 40-57 mm
Vandholdende evne: ca 22 l/m² *
Vægt vandmættet: ca 50 kg/m²
* Værdierne er ved 1-2 grader og aftager ved øget taghældning

Uppbyggnad_Sedumtak_0-2


VegTech Sedumtag 0-2

Anbefales til taghældning 0-2°

 

1. VegTech sedummåtte ca 30 mm
2. Dræn ND 5+1 27 mm

____________________________

Byggehøjde: 57 mm
Vandholdende evne: ca 20 l/m²
Vægt vandmættet: ca 50 kg/m²


VegTech Sedumtag 0-2 VH + 

Anbefales til taghældning 0-2°

 

1. VegTech Sedummåtte ca 30 mm
2. Dræn ND 5ND 5+1 +1 27 mm
3.Vandholdene stenuld Grodan TT 40 mm
4. Dræn ND 220 12,5 mm
____________________________

Byggehøjde: 110 mm
Vandholdende evne: ca 48 l/m²
Vægt vandmættet: ca 85 kg/m²

Vegtech monterar sedumtak

Entrepriseafdeling

Vi udfører montagearbejde til proffessionelle aktører og klarer hele processen fra levering til færdigmonteret tagvegetation. Vores montører udfører tagmontage på både store og små projekter rundt om i hele Norden.

Fra produktion til færdigt tag

VegTech Sedumodling

Vi producerer Sedummåtter med biokul på egne marker i Småland i Sverige.

Vegtech monterar sedumtak

Det vandholdende lag og sedummåtterne lægges ovenpå tæt tag.

Skarvmaterial sedumtak

I de medfølgende sække er der Tagdress som strøs i samlingerne på sedummåtterne.

Sedumtak gödslas

Sedumtage med biokul gødes mindst hvert andet år. Vanding kan behøves i tørre perioder.

Sedumtak Hooks herrgård

Farve og udseende påvirkes af bl.a. af alder, årstid, placering, udformning på taget og vejret.

Kantavslut med eklist

Fodblik og kantskinner andvendes som afslutning på VegTech Sedumtag 1-27 °