Molinia caerulea, Blåtop

Blåtop er en dekorativ græs med blå-lilla aks og tuedanende voksemåde, som i naturen vokser på fugtig til våd og næringsfattig jord eller sandarealer. F.eks. ferskvandsstrande, grøfter og  fugtige skove og grøfter. 

Blåtop handles under forskellige navne i almindelig handel og med forskellige sorter. VegTech dyrker kun den vilde art.

Blåtop er hjemmehørende.

For at planterne skal kan trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes i rette niveau i forhold til middelvandstanden. Se Plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 planter/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Molinia caerulea - blåtåtel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Molinia caerulea - blåtåtel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10213
Farve: Blågrøn
Blomstring: Juli-august
Højde: 20-90 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Tuedannende, fugt, tørve sandbunde

Download

Planterings- & skötselanvisning mark
Planterings- & skötselanvisning vatten