Geum rivale, Eng-nellikerod

Eng-nellikerod har klokkelignende hængende blomster med blegt gul-røde kronblade og brun-røde bægerblade. Naturligt vokser den på enge, grøfter, mose, ferskvandsoverdrev og fugtige løvskove. Frugtstandene er meget dekorative.

Blomsterne besøges både af humlebier og enlige bier.

Eng-nellikerod er hjemmehørende.

For at planterne skal trives og udvikles på bedste vis er det vigtigt at planterne plantes på rette niveau i forhold til vandets middelniveau. Se plante- og plejevejledning på vegtech.dk

Anbefalet plantetæthed: 8-10 plantor/m².

Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter

Planterne leveres i bakker á 40 stk.

Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Geum rivale - humleblomster 2
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10130
Farve: Brunrød
Blomstring: Maj-juli
Højde: 20-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Foretrækker fugtig-våd jord

Download

Planterings- & skötselanvisning mark
Planterings- & skötselanvisning vatten