Ammophila arenaria, Sand-hjelme

Sand-hjelme er en meget hårdfør plante. Den gror naturligt i kystnære arealer, hvor den er med til holde på sandklitterne.

I kombination med marehalm er der gode resultater som sanderosionsvegetation i klitter. Sandhjelme er tuedannende med krybende rødder. Når planten har etableret sig  vokser rødderne nedad og binder sandet i klitterne på en effektiv måde. Sand-hjelme er salttålende. 

Sand-hjelme er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred.

Levering: April-oktober

Ammophila arenaria - Sandrör
Ammophila arenaria - Sandrör
Ammophila arenaria - Sandrör
Ammophila arenaria - Sandrör

Produktdata

Art nr: 2-10017
Farve: Halmgul, grøn (græs)
Blomstring: Juli-august
Højde: 60-120 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Vokser i sand, klitter

Download

Planterings- och skötselanvisning