Geranium sanguineum, Blodrød storkenæb

Blodrød storkenæb vokser naturligt på solvarme tørre åbne og kalkholdige marker. Blodrød storkenæb  breder sig i store bestande og får ofte intensivt røde blade om efteråret. Den findes i naturen bl.a. i skovbryn, skrænter, overdrev og stenede arealer. 

Blomsterne besøges af både humlebier og enlige bier. Værtsplante for sommerfuglelarver (rødplettet blåfugl, sortbrun blåfugl)

Blodrød storkenæb er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred

Levering: April-oktober

Geranium sanguineum - blodnäva
Geranium sanguineum - blodnäva
Geranium sanguineum - blodnäva
Geranium sanguineum - blodnäva

Produktdata

Art nr: 2-10128
Farve: Purpurrød-rosa
Blomstring: Juni-juli
Højde: 15-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Kalkholdig jord og tuedannende

Download

Planterings- och skötselanvisning