Thymus serpyllum, Smalbladet timian

Smalbladet timian er en krybende dværgbusk/halvbusk med krakteristisk krydderduft. Timian blomstrer i juni-august i rosa-lilla og udbreder sig som et heldækkende tæppe på jorden. 

Timian vokser på åben sand- og grusede arealer, f.eks. sandjorde, strandenge, grusarealer, vejskrænter o.l. steder.

Timian er vært for mange sommerfugle, bier og svirrefluer.

 

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred, 93 cm³ i jordvolumen.

Levering: April-oktober

Thymus serphyllum, Backtimjan

Produktdata

Art nr: 2-10331
Farve: Lilla
Blomstring: Juni-august
Højde: 3-10 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Tørketålend

Download

Planterings- och skötselanvisning