Festuca ovina, Fåre-svingel

Fåre-svingel er en tæt tuedannende græsart uden udløbere med aks som blomstrer i maj-juni.

Fåre-svingel er almindelig forekommende græsart i næringsfattige områder. f.eks. heder, overdrev, strandoverdrev, vejskråninger og jernbanearealer.

Fåre-svingel er værtsplante for sommerfuglelarver (sandrandøje, okkergul randøje, komme-bredpande). De tætte tuer er et yndet overvintringssted for smådyr. 

Fåre-svingel er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred

Levering: April-oktober

Festuca ovina - fårsvingel

Produktdata

Art nr: 2-10114
Farve: Grågrøn
Blomstring: Maj-Juni
Højde: 15-40 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Tuedannende, neringsfattig jord, våde enge

Download

Planterings- och skötselanvisning