Plantago lanceolata, Lancetbladet vejbred

 Lancetbladet vejbred er en urt med kraftig grøn bladroset, stilken er opret og bladløs med en kolbelignende aks i toppen.  Akset er mørkebrunt, næsten sort og har gule-hvide støvknapper som ses ved blomstring. Den vokser på alm-tørre, gerne næringsrige jorde og er salttålende. 

Blomsterne besøges af mange insekter, bl.a. svirrefluer og bier der samler pollen i blomsterne. Værtsplante for sommerfuglelarver (okkegul pletvinge, brun pletvinge og askepletvinge)

Lancetbladet vejbred er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred, 93 cm³ i jordvolumen.

Levering: April-oktober

Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)

Produktdata

Art nr: 2-10230
Farve: Hvid
Blomstring: Maj-august
Højde: 10-50 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Salttolerant, tåler alkaliske jorde

Download

Planterings- och skötselanvisning