Saxifraga granulata, Kornet stenbræk

Kornet stenbræk er en af de tidligst blomstrende flerårige urter. De blomstrer med små hvide blomster fra april-maj måned. Kornet stenbræk trives på normal – til tørre jorde og tåler en vis næringspåvirkning. Den trives på tørre overdrev, skrænter og diger, gamle græsrabatter og på ruderater. 

Kornet stenbræk formerer sig både ved frø der spredes med vinden og via yngleknopper via plantens bund.

Kornet stenbræk er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred, 93 cm³ i jordvolumen.

Levering: April-oktober

Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)

Produktdata

Art nr: 2-10274
Farve: Hvid
Blomstring: Maj-juni
Højde: 10-35 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Tørketålende

Download

Planterings- och skötselanvisning