Phleum phleoides, Glat rottehale

Glat rottehale vokser i små tætte tuer, grågrønne blade og kendetegnes først og fremmes af sin kolbeformede aks. Glat rottehale vokser på tørre, næringsfattige og ofte kalkholdige jorde og andre typer af ugødet græsland.  

Arten fremmes ved høslæt. 

Glat rottehale er en hjemmehørende akæofyt.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred, 93 cm³ i jordvolumen.

Levering: April-oktober

Phleum phleoides - flentimotej

Produktdata

Art nr: 2-10227
Farve: Blågrøn
Blomstring:
Højde: 20-60 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Tuedannende, tør, kalkholdig sandet jord.

Download

Planterings- och skötselanvisning