Leontodon hispidus, Stivhåret borst

Stivhåret borst vokser naturligt på almindelige-tørre næringsrige jorde. F.eks. på kalkrige enge, vejkanter og overdrev.

Stivhåret borst er en karakterplante for ugødet høslætarealer og en artsrig jord. Arten er i tilbagegang.

Stivhåret borst er hjemmehørende.

Anbefalet plantetæthed:

  • 5-10 planter/m² ved kombination med frø.
  • 15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugs

En bakke indeholder 40 urteplugplanter. 

Hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred, 93 cm³ i jordvolumen.

Levering: April-oktober

Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla
Leontodon hispidus_Sommarfibbla

Produktdata

Art nr: 2-10179
Farve: Gul
Blomstring: Juni-august
Højde: 10-40 cm
Spredning: I hele landet
Placering: Tåler tunge lerjorde

Download

Planterings- och skötselanvisning